§20-spørgsmål om støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber.

3. februar 2021

§20-spørgsmålet er udarbejdet af ES og fremsendt af Niels Flemming Hansen, MF for det Konservative Folkeparti.

“Vil ministeren tage initiativ til, at den i 2020 etablerede støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber (danske AOC) genetableres i 2021 indtil forholdene er normaliserede for luftfartsbranchen samt at den tidligere ordning udvides med kritisk personale fra det omkringliggende og støttende del af luftfartserhvervet og luftfartsspecifikke underleverandører (ikke-AOC)?”

Ministerens svar skal være fremsendt senest fredag den 5. februar.