ES WEB NYT: Bidrag til dagsorden, Høring CPH og luftrum, DKPAS, MISP-AG, referater samt EASA info: ES 24-23.

28. januar 2023

ES WEB NYT ES 24-23 indeholder Inputs til Dagsordenen for mødet i Branchepanelet for Luftfart onsdag d. 22. februar, HØRING: Lovforslag om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup, Anmodning om kommentarer vedr. etablering af restriktionsområde SKART Uge 8 og uge 13, Anmodning om kommentarer vedr. etablering af restriktionsområde syd for Lolland, Trafikstyrelsen publicerer den danske Plan for Aviation Safety 2023-2027 (DKPAS), Noter fra første MISP arbejdsgruppemøde den 18. januar 2023: ES 10-23, ECOGAS General Assembly 20 December 2022, Referat fra møde 295 i Rådet for Større Flyvesikkerhed og EASA CRT: Publication of Proposed Certification Memorandum CM-FCD-001 on Minimum Syllabus of Pilot Type Rating for VTOL-capable aircraft ‘Proposed Certification Memorandum CM-FCD-001 on Minimum Syllabus of Pilot Type Rating for VTOL-capable aircraft’.