Aftale om justering i hjælpepakker, herunder AOC ordningen.

25. marts 2021

Vi har endnu ikke set den forordning, som skal iværksætte støtteordningen.

ES har fået melding fra luftfartens spydspids politiske forhandlere, at de fik kæmpet igennem, at AOC ordningen dækker fra 1. januar og tildeles 30 mio. kr.

Derimod var det ikke muligt at få forbedringer i ordningen, altså få den udvidet, hvilket ES har arbejdet for siden december 2020.

ES ønsker nemlig, at også kritisk personale i det omkringliggende luftfartserhverv, dvs. EASA autoriserede flyværksteder og flyveskoler m.fl. omfattes af denne ordning.

“Det er en sag, som skal genbesøges, når der påbegyndes forhandlinger i Finansministeriet om genåbningens økonomiske elementer.”

Når forhandlerne siger sådan, må det konkluderes, at vi ikke fik udvidet ordningen denne gang, men at vi skal kæmpe videre.

Det gør ES på alle mulige måder.

ES skylder de politiske forhandlere en stor tak for deres engagement og vedholdenhed i støtten til dansk luftfart.