Nyt medlem

Videodialogmøde

ES afholdt videodialogmøde med et stort antal af ES medlemmer. Formanden indledte med sin opfattelse af den helt uhørte krisesituation, som luftfartsbranchen står i. ES nye hjemmeside blev præsenteret. Under “bordet rundt” orienterede de forskellige...
Nyt medlem

Folketingets erhvervspakke

ES er meget tilfreds med den store erhvervspakke, som Folketinget har givet dansk erhvervsliv. Det er ES håb, at alle ES medlemmer, som har behov herfor, får del i støtten, så vi kan overleve Coronakrisen på bedste måde. Det er sagt af mange eksperter og erhvervsfolk,...
Nyt medlem

Nødvendig støtte til dansk luftfart

Der er behov for umiddelbar støtte til ES operative medlemmer og erhvervsflyveskoler, og på sigt må det forventes, at også de tekniske medlemmer for behov for støtte. SAS har gennem de seneste snart to år udøvet en mærkbar konkurrence på de regionale ruter i...