Nyt medlem

Videodialogmøde

ES afholdt videodialogmøde med et stort antal af ES medlemmer. Formanden indledte med sin opfattelse af den helt uhørte krisesituation, som luftfartsbranchen står i. ES nye hjemmeside blev præsenteret. Under “bordet rundt” orienterede de forskellige...