Ordinær generalforsamling den 26. marts.

ES afholder ordinær generalforsamling 2021 fredag den 26. marts. Generalforsamlingen afholdes virtuelt, og dagsorden samt mødematerialer udsendes den 18. marts. Tilmelding til ES senest den 19. marts. Link til den virtuelle generalforsamling udsendes efterfølgende til...

Jul og Nytår 2020

Erhvervsflyvningens Sammenslutning ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår samt gode vilkår i det kommende år. 2020 vil aldrig blive glemt, men husket som et år, hvor en verdensomspændende pandemi satte næsten hele den operative luftfart på jorden med alvorlige...