Videodialogmøde

24. april 2020

ES afholdt videodialogmøde med et stort antal af ES medlemmer.
Formanden indledte med sin opfattelse af den helt uhørte krisesituation, som luftfartsbranchen står i.
ES nye hjemmeside blev præsenteret.
Under “bordet rundt” orienterede de forskellige medlemmer om deres situation og anvendes af Folketingets pakketilbud, og der blev udvekslet erfaringer og givet gode råd om at være i Corona krisesituationen.