ES WEB NYT: Arbejdsmiljørådet, følgegruppe Vindmøller, RFSF møde, Cyber og EASA: ES 89-23.

29. marts 2023

ES WEB NYT: ES 89-23 indeholder Dagsorden til arbejdsmiljørådsmøde nr. 113 den 19. april, Følgegruppe for analyse af mulighederne for radarstyret lysafmærkning på vindmøller, Rådet for Større Flyvesikkerhed (RFSF), Opfølgning på opstart af Cyber-ROS 2023 den 14. marts: ES 78-23, Referat af virksomhedsforum den 9.marts, EASA focused consultation of NPA 2023-101(#1) (draft Decision) ‘AMC & GM to Subparts A, B, C and P of Annex Ib (Part 21 Light)’ (RMT.0727 Package #1),  NPA 2022-11 og EASA CRT: Publication of the final deliverable ‘Enhancement of the safety assessment processes for rotorcraft designs’ and the related CRD to NPA 2021-11.