ES WEB NYT: Branchepanel og andre møder, høring, Safety Forum og EASA INFO: ES 204-23.

1. september 2023

ES WEB NYT: ES 204-23 indeholder Branchepanelet for Luftfart møde den 30. august. ES 198-23, Info om DKPAS og klageadgang på luftfartsområdet, Rådet for Større Flyvesikkerhed møde den 21. august, Informationsmøde om strategi for civile droner i dansk luftrum, Transportøkonomisk Forening (TØF) arrangement om passagerafgiften den 30. august, Høring af forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser), 2023 Safety Forum Conclusions og en del EASA informationer i form af EASA CRT og luftfartsrelevant information, herunder EASA nye Acting Executive Director Luc Tytgat.