ES WEB NYT: Branchepanelmøde noter, Høring TS og Færøerne, Arbejdsmiljø info, EASA EPAS og 2022 Safety Review: ES 252-22.

2. september 2022

ES WEB NYT ES 252-22 indeholder Branchepanelet for Luftfart møde 31. august – noter: ES 250-22,Bekendtgørelse for Færøerne om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter på luftfartsområdet, Udkast til bekendtgørelse om udpegning af DANAK på droneområdet, Information på arbejdsmiljøområdet, Review and comments: European Plan for Aviation Safety (EPAS) 2023-2025 – Initial draft for your review and comments (ATM-ANS TEC) og link til EASA Annual Safety Review 2022.