ES WEB NYT: Cyber møder, GPS møde, møder og høringer samt EASA INFO: ES 147-23.

19. juni 2023

ES WEB NYT: ES 147-23 omhandler MISP-arbejdsgruppe #3 virtuelt møde tirsdag den 13. juni 2023 kl. 1300-1400: ES 138-23, Virksomhedsforum for cybersikkerhed torsdag den 15. juni 2023 kl. 1100-1400: ES 143-23, Møde vedr. Konceptudvikling til GNSS-anflyvninger til VMC-flyvepladser uden etableret ATS: ES 144-23, Høring i fm. revision af EU’s retsakt om multimodal rejseinformation, Den danske Plan for Aviation Safety (DKPAS), og at Branchepanelet igen vil blive inddraget i produktionen af den kommende version, Udkast til vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen i offentlig høring, Møde i Single Sky Committee 21. juni 2023, Fatigue kampagne, Informationer om Air Transport Management uddannelse – nu er der åbnet for tilmelding og EASA INFO.