ES WEB NYT: ES 75 år, mødenotater og referater, høringer, DK-UK MOU og EASA info: ES 326-21.

6. november 2021

Dette ES WEB NYT handler om: ES 75 år, luftfartens vilkår og din støtte: ES 318-21. Møde i Branchepanelet for Luftfart den 3. november 2021: ES 322-21. Møde nr. 7 i Advisory Board for pilotpuljen som virtuelt møde den 3. november: ES 323-21. FTL & Fatigue arbejdsgruppemøde den 04. november 2021: ES 325-21. Høring fra Energistyrelsen – udkast til revideret kvotegebyrbekendtgørelse og ændring af kvotebekendtgørelse – J.nr. 2021-13147. Høring fra Energistyrelsen – udkast til ændring af bio-bæredygtighedsbekendtgørelsen (strammere energiafgrødekrav) J. nr. 2021-13569. Dansk MoU med UK er underskrevet og offentliggjort. Resumé af møder i EASA-komitéen og Ekspertgruppen den 26.-28. oktober. EASA Final draft European Plan for Aviation Safety (EPAS) 2022-2026. EASA CRT: Publication of NPA 2021-11 ‘Enhancement of the safety assessment processes for rotorcraft designs’. Tre forskellige EASA NEWS.