ES WEB NYT: GA mødematerialer, EBAA APROPOS, Cyber reminder, Cyber sektorplan, Psykisk Arb. Miljø bekendtgørelse, div. EASA INFO: ES 158-23.

3. juli 2023

ES WEB NYT: ES 158-23 indeholder GA.TeB & GA.COM combined meeting 01-2023 – Final draft Agenda & PPT and presentations, EBAA – APROPOS Sustainable Series – 28. June 2023, Reminder: Cyber-ROS 2023, Sektorplan for cyberhændelse, Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø på luftfartsområdet nr. 527, EASA European Network on the Impact of Climate Change on Aviation og forskellige EASA INFO.