ES WEB NYT: Høring Aarhus TMA, ECOGAS Board, GA.TeB&GA.COM meeting, TØF og EU-kandidater, Radarstyring, FNAM pressemeddelelse og EASA INFO: ES 139-24.

27. maj 2024

ES WEB NYT: ES 139-24 indeholder AIC B 05/24. Offentlig høring vedr. etablering af svæveflyveområde i Aarhus TMA, ECOGAS Board meeting 22 MAJ: ES 136-24, GA.TeB & GA.COM combined meeting 01-2024 – Summary and Presentations, TØF møde i Dansk Rederiforening den 14. maj med EP kandidater: ES 137-24, Opfølgning og præsentation ifm. følgegruppemøde radarstyring den 16. maj ES 132-24, Pressemeddelelse: FNAM’s 17 forslag op til valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 og EASA INFO.