ES WEB NYT: Høring, Arb. Miljø referat, møder, U-space Fyn og EASA Webex: ES 182-22.

7. juni 2022

ES WEB NYT er udsendt og indeholder Høring over udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om ophævelse af bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet, Arbejdsmiljørådet for Luftfarts møde nr. 111 den 24. maj 2022, FTL & Fatigue arbejdsgruppemøde den 16. august 2022, Møde i Single Sky Committee 14. og 15. juni 2022, Opfølgning på U-space Fyn Advisory Board møde d. 17. maj 2022, EASA – WebEx Focused consultation RMT.0190, RMT.0587 and RMT.0678 – 20 to 23 June 2022 og SAFE 360 – save the date 13-15 September 2022.