ES WEB NYT: Høring, EASA-komité møde, ES BST møde, EASA annual cost-share møde, Aftale om kompensation og EASA INFO: ES 29-24.

26. januar 2024

ES WEB NYT: ES 29-24 indeholder Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love, EASA-komité og Ekspertgruppemøder den 6. og 7. februar, Orientering om ES teams bestyrelsesmøde den 22. januar. ES 28-24, EASA annual cost-shared flight charter evaluation meeting 2024 – Agenda & Info, Rådet for større flyvesikkerhed 29. januar, Ny aftale om kompensation ved fremtidige epidemier, Orientering vedr. Kommissionens meddelelse om EU Mobility Data Space og EASA CRT INFO samt EASA INFO om standardised information on the “carbon footprint” and “carbon efficiency” og EPAS 2024.