ES WEB NYT: Høring kort frist, referater, noter og GA mødematerialer m.m.: ES 353-21.

30. november 2021

Dette ES WEB NYT indeholder for medlemmer: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) – kort frist. Advisory Body consultation on BIS small helicopter operators. Referat af Arbejdsmiljødrøftelse nr. 110, Oplæg, Spørgeskemaundersøgelsen samt bearbejdet udkast af bek. 1406. Noter og mødedokumenter fra GA.COM møde 22 NOV: ES 351-21. Noter og mødedokumenter fra Combined GA.TeB & GA.COM meeting 23 NOV: ES 352-21 inklusiv. Update on the publication of the guidance of IFR approach to non-IFR airfields. Referat fra Rådet for Større Flyvesikkerhed den 15. november. EASA CRT: Publication of NPA 2021-13 ‘Regular update of CS-E’. Digitalisation in the aviation industry – be part of the change 04/11/2021.