ES WEB NYT: Høring over to love, R-område, ES bestyrelsesmøde og møde med TS direktion, GA mødenoter, Arbejdsmiljørådet, BBGA og EASA INFO: ES 161-23.

12. juli 2023

ES WEB NYT: ES 161-23 indeholder Høring: Forslag til lov om ændring af lov om luftfart, Høring af forslag til lov om CO2-kvoter, Etablering af restriktions- og fareområder, Orientering om ES bestyrelsesmøde forud for møde med Trafikstyrelsens direktion samt referat af mødet mellem TS og ES: ES 153o-23, NOTES FROM GA.TeB & GA.COM MEETING 01-2023 27TH – 28TH JUNE: ES 154-23, Resumé af møder i EASA-komitéen og ekspertgruppen 27.-28. juni, Dagsorden til Arbejdsmiljørådsmødet nr. 114 den 9. august, BBGA INFO om EASA NPAer, EASA INFO om EASA CRT: Publication of Proposed Deviation Wheel Flange Debris and Fuel Tank Protection, ref. DEV-F25.734-01 ‘Proposed Deviation Wheel Flange Debris and Fuel Tank Protection, ref. DEV-F25.734-01’, EASA CRT: Extension of consultation period of NPA 2023-02 ‘Training the next generation of ATCOs ‘ og EASA CRT: Publication of NPA 2023-07  ‘Datalink services ‘.