ES WEB NYT: Høring R/D områder, referater fra Branchepanelet, NIS2 invitation, Aftale om kompensation, EASA CRT og INFO: ES 39-24.

2. februar 2024

ES WEB NYT: ES 39-24 indeholder Høring om oprettelse af R/D-områder i Skagerrak og Nordsøen – Insight 24, Modelflyvning Danmark – Ansøgning om højdedispensation Alling Å 2024, Branchepanelet for Luftfart – Referater og mødedato 2024, Invitation til NIS2 informationsarrangement i transportsektoren, Ny aftale om kompensation ved fremtidige epidemier, EASA CRT og INFO.