ES WEB NYT: Høringer, Arbejdsmiljørådet, GA.TeB & GA.COM og EASA INFO: ES 274-23.

27. oktober 2023

ES WEB NYT: ES 274-23 indeholder Høring af tre bekendtgørelser: ændret netvirksomhedsbekendtgørelse, ændret IO-bekendtgørelse, ny ikrafttrædelsesbekendtgørelse, Høring over bekendtgørelse om indefrysningsordningen som følge af statens overtagelse af indefrosne beløb, Dagsorden til Arbejdsmiljørådsmøde den 21. november 2023, GA.TeB & GA.COM combined meeting 02-2023 – Udkast til agenda og referat fra sidste møde og EASA CRT samt INFO.