ES WEB NYT: Høringer, dialogmøde og luftfartskonference: ES 210-23.

11. september 2023

ES WEB NYT: ES 210-23 indeholder Høring vedr. restriktionsområder til Drone flyvning over Vestjylland – kort frist, Udkast til ny dronebekendtgørelse, Høring over revision af BL 8-15 om bestemmelser, der vedrører EU-forordning 376/2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder indenfor civil luftfart, Husker – Indbydelse til dialogmøde onsdag den 27. september kl. 1000 i HCA Airport: ES 194-23 og Luftfartskonference 2023 den 15. november på Christiansborg.