ES WEB NYT: Høringer erhvervspulje og CO2-kvoteregister, referater og noter Klimapartnerskab, Arb. Miljørådet samt EASA INFO: ES 112-24.

28. april 2024

ES WEB NYT: ES 112-24 indeholder Høring over udkast til ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen, Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om EUs CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, Minutes from Climate Partnership for Aviation meeting 23 APR, Arbejdsmiljørådet for Luftfarts møde nr. 116 hos Trafikstyrelsen den 22. april 2024: ES 108-24, Presentations from the Electric Aviation Conference 17 APR, EASA – Invitation to join WORC2024, 2-4 July, Warsaw – Register Now og EASA INFO.