ES WEB NYT: Høringer kort tidsfrist passagerrettigheder, pakkerejsedirektiv, Questionnaire – Art 5 ReFuelEU, R-OMR, GNSS møde m.m.: ES 13-24.

19. januar 2024

ES WEB NYT: ES 13-24 indeholder Høring kort frist: Kommissionens forslag til forordning om håndhævelse af passagerrettigheder i Unionen, Høring kort frist: Kommissionens forslag til forordning om horisontale passagerrettigheder, Kort frist – Bidrag til spørgeskema fra EU Kommissionen. VS: DDL Friday 26 January – Questionnaire – Art 5 ReFuelEU -exemptions to the obligation to refuel, Orientering vedr. oprettelse militære restriktionsområder, Høring på vegne af Justitsministeriet – Kommissionens forslag til direktiv om ændring af pakkerejsedirektivet, Konceptudvikling til GNSS-anflyvninger til VMC-flyvepladser uden etableret ATS: ES 10-24, Arbejdsmiljørådet for Luftfart – Opdatering af vejledninger m.m., Forespørgsel til ES-DAA, Call for proposal for experts for RMT.0739 – Introduction of extended minimum-crew operations (eMCO) og EASA INFO.