ES WEB NYT: Høringer luftrum og Kastrup, BIS Language og CAMO, Mødereferat og noter, invitation Webinar NIS2, 600 mio. kr. til SMVer: ES 257-21.

12. september 2021

Det nye ES WEB NYT omhandler: HUSK – ES dialogmøde onsdag den 29. september: ES 213-21. Udsendt den 6. august med ES 214-21. Høring vedr. Outrup/Outrup syd.Høring: Forslag til landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn. BIS “Language Proficiency Assessment and Oversight”. BIS “Maintenance – One business group CAMO”. Generalforsamling og møde i Rådet for Større Flyvesikkerhed mandag 30. august 2021: ES 249-21. Invitation til webinar: Introduktion til revideret NIS-direktiv (NIS2). 600 millioner til danske smv’er og Webinar herom den 16. september. EASA NEWS ved. COVID-19 emner. EASA CRT: Publication of the final deliverable ‘Amendment of the requirements for flight recorders and underwater locating devices: CSs/AMC/GM for locating an aircraft in distress’ and the related CRD to NPA 2020-03.