ES WEB NYT: Høringer, mødeinformationer og EASA emner: ES 293-23.

23. november 2023

ES WEB NYT: ES 293-23 indeholder Høring over udkast til ny erhvervspuljebekendtgørelse – frist 16/11-2023, Høring af udkast til bekendtgørelse om CO2-kvoter, Trafikstyrelsens bekendtgørelse for afgifter og gebyrer på luftfartsområdet 2024, Kommissionens forslag til revision af direktiv om kombineret transport, Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden for Færøerne af kapitel 9 a m.v. i lov om luftfart, Bekendtgørelse for Færøerne om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter på luftfartsområdet, Høring over udkast til ny bekendtgørelse om forretningsorden for Planklagenævnet, Møde i Single Sky Committee 14. november 2023 og flere EASA emner og CRT.