ES WEB NYT: Høringer, Mødematerialer, Ny EASA struktur og EASA CRT: ES 102-24.

14. april 2024

ES WEB NYT: ES 102-24 indeholder Udvidelse af SYLT TMA i København FIR, Single Sky Committee den 23. April, Høring over udkast til bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) på luftfartsområdet, Trafikstyrelsen informationsmøde om NIS2 den 9. april: ES 101-24, Ordinær generalforsamling og næste møde nr. 300 i Rådet for Større Flyvesikkerhed den 15. april, GA.TeB & GA.COM combined meeting 01-2024 at AERO – Final Agenda, documents and presentations, First Meeting of Activity Group AG 007 – Held on 2 April 2024 – Briefing Paper, Draft Minutes of AG 006 – Part-21 DOA, Certification procedures, EASA Advisory Structure – Rules of procedure of the Stakeholders Advisory Body og EASA INFO samt CRT.