ES WEB NYT: Høringer, møder og EASA materialer: ES 308-22.

2. november 2022

ES WEB NYT ES 308-22 indeholder Consultation of NPA 2022-103 (draft Decision) ‘Regular update of the Certification Specifications for Normal-Category Aeroplanes — CS-23 Amendment 6 and AMC & GM to CS-23 Issue 4’ (RMT.0687), CM-21.A-K-001: Installation of new parts and appliances without an EASA Form 1, Møde i EU-specialudvalg for Transport den 10. november 2022, Noter fra ECOGAS møde den 20. oktober, Resumé af EASA-komité og Ekspertgruppemøder den 12.-13. oktober 2022, Briefing Paper for DM.TEC Meeting Held on 20 October 2022, Referat fra U-space Fyn styregruppemøde d. 24. oktober, Orientering til EU-specialudvalget for Transport vedr. transportselskabers ansvar for kontrol med russiske statsborgere, Møde i Single Sky Committee 16. November 2022 samt EASA CRT og andet materiale henvisning.