ES WEB NYT: Høringer, møder, Speeddating flyteknikere og videolinks: ES 332-21.

17. november 2021

Dette ES WEB NYT indeholder for medlemmer: Høring over BL 7-101 om supplerende regler til 373-forordningen. Høring af udkast til Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Bidrag til besvarelse af spørgeskema til Kommissionens underarbejdsgruppe for sociale forhold i luftfarten. Møde i EU-specialudvalg for Transport den 18. november 2021. TEC AVIATION INVITERER TIL SPEEDDATING FOR FLYOMRÅDET.  About to start: General Aviation – Livestream Season Debrief 2021. Digitalisation in the aviation industry – be part of the change – WEBEX Video Presentation.