ES WEB NYT: Høringer Psykisk arbejdsmiljø og R-områder, noter branchepanel, vejledningspligt, DKSSP, EASA GA, ekspertgruppe og INFO: ES 51-23.

26. februar 2023

ES WEB NYT: ES 51-23 indeholder Høring over udkast til bekendtgørende om psykisk arbejdsmiljø på luftfartsområdet, Etablering af restriktionsområder “EKR502 BRAVE LION NORTH”, “EKR503 BRAVE LION EAST” and “EKR504 BRAVE LION SOUTH”, Branchepanelet for Luftfarts møde den 22. februar 2023: ES 44-23,  Vejledningspligt for offentlige myndigheder, Trafikstyrelsen publicerer revideret Dansk Safety Programme (DKSSP) for luftfart, Draft Minutes GA.COM & GA.TeB combined meeting 02-2022, Resumé: EASA-komité og Ekspertgruppemøder den 14. og 15. februar 2023, Maintenance Staff Policy for Webinar og EASA CRT og anden INFO.