ES WEB NYT: Høringer vedr. grøn indenrigsrute, Lov om Luftfart, EASA SIB, cybersikkerhed, kritiske enheder, ES dialogmøde, Orientering og noter fra møder m.m.: ES 169-24.

7. juli 2024

ES WEB NYT: ES 169-24 indeholder Støtteordning til grøn indenrigsluftfart, Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og ophævelse af lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde (Ændring af safety-afgiften mv.), EASA – Consultation on the draft SIB 2023-08 ‘Reporting of occurrences involving human interventions linked to flight deck design, operating procedures, training, or a combination thereof’, Høring over udkast til forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau, Høring over udkast til forslag til lov om kritiske enheders modstandsdygtighed, Orientering om ES teams bestyrelsesmøde den 2. juli: ES 168-24, Branchepanel for Luftfarts møde den 1. juli: ES 165-24, Nyt om NIS2: Flere virksomheder ventes omfattet af direktivet, Møde om Trafikstyrelsens statistikindsamling og revision af BL 1-11, European GNSS Working Group for General Aviation 25 JUN 2024 0900-1230: ES 162-24, ES Dialogmøde 2024-2 og EADSA INFO.