ES WEB NYT: HUSK TS-ES mødeemner, Branchepanelet, høringer, Cyber emner og EASA INFO: ES 128-23.

29. maj 2023

ES WEB NYT: ES 128-23 indeholder HUSKER – ES WEB NYT ES 117-23 AF 5. MAJ: TS direktions møde med ES: ES 105-23, Branchepanelet for Luftfart den 31. maj, Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel, Sektorplan for cyberhændelser, Reminder: Cyber-ROS 2023 og EASA INFO.