ES WEB NYT: Klageadgang, Arbejdsmiljørådet, Cyber, EU klimanetværk, GA møder, EM.TEC og EASA INFO.: ES 152-23.

25. juni 2023

ES WEB NYT: ES 152-23 indeholder Transportministerens skrivelse til Transportudvalget ved. Klageadgang, Indkaldelse af dagsordenspunkter til Arbejdsmiljørådsmøde nr. 114 den 9. august kl. 11-14, Referat fra virksomhedsforum for cybersikkerhed den. 15. juni 2023, EASA European Network on the Impact of Climate Change on Aviation, GA.TeB & GA.COM combined meeting 01-2023 – Documents & PPT, EM.TEC – short summary from last week meeting og EASA INFO.