ES WEB NYT: Luftfarten på dagsordenen, kompensationsordningerne, ECOGAS General Meeting: ES 2022-1.

3. januar 2022

GODT NYTÅR

Dansk luftfart på dagsordenen i 2022.

2022 kunne næppe begynde bedre for dansk luftfart, da Statsministeren satte dansk luftfart på dagsordenen.

I sin nytårstale sagde Statsministeren bl.a. i forbindelse med CO2 udledning og at sætte baren højt for den grønne omstilling:

Det gælder også flytrafikken. At rejse er at leve, og derfor flyver vi. Men det er samtidig skadeligt for vores klima.

Tænk, hvis Danmark kan være med til at løse det problem.

Vi skal gøre det grønt at flyve.

Derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål: Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark.

Bliver det svært? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, det tror jeg. Vi er allerede på vej. Dygtige forskere og virksomheder arbejder på løsningerne.

Lykkes vi med det. Så vil det være et grønt gennembrud. Ikke bare for Danmark. Men for hele verden.”

Aldrig før har dansk luftfart fået større opmærksomhed i landsdækkende tv og i pressen som efter nytårstalen.

I DR, TV 2 og hele søndagen hver halve time i TV 2 News har der været indslag med både Klimaminister, videnskabsfolk, fagforening og ledende repræsentanter fra luftfartsbranchen.

ES ønsker at fremhæve Kristian Tvergaard, som repræsenterer luftfartsbranchen både som medlem af ES bestyrelse og som formand for Brancheforeningen Dansk Luftfart under DI.

Han udtrykte de samlede holdninger for det danske luftfartserhverv, operativt som teknisk set.

Han fremførte på en klar og tydelig måde, at Luftfartens Klimapartnerskabs anbefalinger tydeligt kan ses i Statsministerens ambitiøse målsætninger og fremhævede samtidigt, at provenuet af den klimaafgift, som pålægges luftfarten må og skal komme luftfartens grønne omstilling til gode. Det er en forudsætning for, at luftfarten økonomisk set kan komme med i den grønne omstilling nu og samtidig får en mulighed for at genrejse sig efter pandemien.

Som opfølgning på søndagens markante tv dækning af dansk luftfart kan det noteres, at de to selskaber, som flyver indenrigs med ATR fly, er optimistiske med hensyn til at nå Statsministerens målsætninger, endda måske allerede i 2025 for DAT med helt grøn flyvning mellem København og Bornholm.

Til ES medlemmer er der på ES WEB lagt information om kompensationsordninger og ECOGAS General Meeting 15 DEC 2021.