ES WEB NYT: Møde, mødereferat, EASA info, UK EU exit GA aircraft maint.: ES 7-23.

13. januar 2023

ES WEB NYT: ES 7-23 indeholder FTL/fatigue arbejdsgruppemøde den 2. februar 2023, Referat fra møde i EU-specialudvalget for Transport den 10. november 2022, Referat efter møde om GPS anflyvninger til VMC flyvepladser 13. december 2022, diverse info fra EASA og UK CAA EU exit GA aircraft maintenance webinar video.

ES minder om planlagt ordinær generalforsamling den 31. marts 2023 i København.