ES WEB NYT: Møder ES bestyrelse, Fatigue AG, Rådet for Større Flyvesikkerhed og version 2 af GPS møde og EASA INFO: ES 36-23.

6. februar 2023

ES WEB NYT: ES 36-23 indeholder Orientering om ES Teams bestyrelsesmøde den 27. januar, FTL & Fatigue arbejdsgruppemøde den 17. november 2022, Referat af 295. Møde i Rådet for Større Flyvesikkerhed den 23. januar 2023, Version 2 af referat efter møde om GPS anflyvninger til VMC flyvepladser og EASA INFO.