ES WEB NYT: Noter fra møder: ES 342-21.

22. november 2021

Der er lagt noter på ES WEB fra følgende møder til brug for ES medlemmer: Rådet for Større Flyvesikkerhed – Rådsmøde 290 den 15. november 2021: ES 339-21. Virtuelt møde i EU-specialudvalg for Transport torsdag den 18. november 2021 kl. 11-12.30: ES 341-21. Arbejdsmiljørådet for Luftfarts møde nr. 110 hos Trafikstyrelsen, torsdag den 18. november 2021 klokken 13.00 – 16.00: ES 340-21.