ES WEB NYT: Ny direktør for TS, TRU klyngearrangement for luftfart, dialogmøde grøn indenrigsrute, høringer (TS og Grønland, Part 21 Light) m.m.: ES 262-23.

13. oktober 2023

ES WEB NYT: ES 262-23 indeholder Ny direktør for Trafikstyrelsen, Transportudvalgets (TRU) klyngearrangement vedr. luftfart tirsdag den 10. oktober, Referat fra dialogmøde om en mulig støtteordning til en grøn indenrigsrute fra 2025 den 28. august 2023, Udkast til bekendtgørelse for Grønland om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter på luftfartsområdet, Dagsordenspunkter til næste arbejdsmiljørådsmøde den 21. november, Survey on Part 21 Light og Minutes and presentations – EASA annual cost-shared flight charter evaluation meeting 01-2023.

.