ES WEB NYT: Ny høring R-OMR, Parlamentarisk AG, referat TS-ES møde, Branchepanelet, GNSS TS møde, opfølgning, EASA CRT & INFO: ES 145-24.

4. juni 2024

ES WEB NYT: ES 145-24 indeholder Høring vedrørende etablering af restriktionsområder ved visse modelflyvepladser, Høring: parlamentarisk arbejdsgruppe om effektive processer for godkendelse af anlægs- og byggeprojekter, Referat fra møde mellem Trafikstyrelsen og ES den 14. maj, Referat og opfølgning på mødet i Branchepanelet for Luftfart den 12. marts 2024, GNSS konceptudviklings møde den 29. maj, Opfølgning på PEL info nr. 116: ES 144-24 og EASA CRT samt INFO.