ES WEB NYT: R-OMR høring, VEIII og grønne transporttiltag høring, dialogmøde om grøn omstilling af luftfarten, foretræde, BIZAV 2024 og EASA CRT: ES 165-24.

30. juni 2024

ES WEB NYT: ES 165-24 indeholder Anmodning om kommentarer vedr. Live Weapon Delivery LWD24, Høring over forslag til lov om implementering af VE III og grønne transporttiltag, Branchedialogmøde om pulje til grøn omstilling af luftfarten den 25. juni. ES 162-24, Mulighed for foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget på Klimafolkemødet 2024 i Middelfart, State of the industry: Business aviation in 2024 og EASA CRT.