ES WEB NYT: Støtte til grøn indenrigsrute, Arbejdsmiljørådet for Luftfart, Rådet for Større Flyvesikkerhed, Klageadgang, Combined GA og EASA INFO & CRT: ES 303-23.

23. november 2023

ES WEB NYT: ES 303-23 indeholder 2. Dialogmøde om en mulig støtteordning til en grøn indenrigsrute fra 2025, Arbejdsmiljørådet for Luftfart møde den 21. november 2023 kl. 1100-1400, Rådet for Større Flyvesikkerhed den 13. november, Klageadgang, GA.TeB & GA.COM combined meeting 02-2023 og EASA info samt EASA CRT.