ES WEWB NYT: En uge-HUSK Generalforsamling, Høring Vedvarende energi, Orientgering om bestyrelsesmøde og EASA INFO: ES 42-24.

9. februar 2024

ES WEWB NYT: ES 42-24 indeholder HUSK – ES Ordinære Generalforsamling 2024 den 1. marts, Lovforslagets overordnede formål er at understøtte og fremskynde udbygningen af vedvarende energi til opfyldelse af det nationale bidrag til Unionens 2030-mål for vedvarende energi og de nationale målsætninger om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030 og videre mod klimaneutralitet senest i 2050, Orientering om ES teams bestyrelsesmøde den 31. januar: ES 41-24 og EASA INFO.