Forum

Arbejdsgruppen for ...
 
Notifications
Clear all

Arbejdsgruppen for fair konkurrence: Høring af dokument om self-employment samt nye emner til EU-underarbejdsgruppe: ES 208-21.

 
(@danflyconsult)
Medlem Admin

I ”Sub-group on social matters related to aircrews”, som Beskæftigelsesministeriet (BM) og Trafikstyrelsen (TS) sidder i, er der fremsendt konsolideret dokument om ”Self-employment” i høring, som er lavet på baggrund af spørgeskema, som arbejdsgruppen tidligere har bidraget med input til. I sommeren 2020 blev dokumentet sendt i høring, men siden da, er der blevet arbejdet på og tilføjet et afsnit om konsekvenserne af covid-19 relateret til self-employment.

Udsendt dokument forventes godkendt og afsluttet på næste møde i EU-underarbejdsgruppen i slut-september 2021.

Dokumentet ligger på ES WEB.

Dokumentet bidrager med kortlægning af self-employment blandt de involverede medlemslande. Arbejdet med kortlægningen viser bl.a., at medlemslandenes forståelse af og tilgang til self-employment varierer landene imellem. I papirets konklusionen opstilles der dog nogle overordnede fælles anbefalinger, som EU-underarbejdsgruppen anbefaler medlemslandene at arbejde videre med nationalt. Herunder nævnes bl.a. at medlemslande opfordres til at overvåge og vurdere misbrug af self-employment fra sag til sag, og at luftfartsselskaber bør sørge for at beskytte arbejdstagers rettigheder. Konklusionerne i papiret er ikke helt så håndfaste, som man kunne have ønsket sig, hvilket langt hen ad vejen skyldes de nationale forskelle.  

Arbejdsgruppen er bedt om at sende kommentarer til dokumentet.

EU-underarbejdsgruppen skal på næste møde identificere nye arbejdsemner, som gruppen kan undersøge fremadrettet. Styrelsen forventer at spille ind med arbejdsmiljø, såfremt medlemmer af arbejdsgruppen for fair konkurrence er enige om at indstille dette.

Herudover har TS også overvejet, om der er specifikke covid-19 relaterede emner, som vi fra dansk side kan melde ind.

TS og BM er derfor meget interesserede i at høre, om medlemmerne har nogle observationer, ift. hvilke konsekvenser Covid-19 har haft for de sociale forhold i luftfarten, som BM/TS kan melde ind som arbejdsemne.

Bemærkninger til dette materiale skal være ES i hænde senest fredag den 13. august. 

Citer
Topic starter Lagt op : 29. juli 2021 14:44