Forum

European Commission...
 
Notifications
Clear all

European Commission publishes ‘Fit for 55’ legislative package.

 
(@danflyconsult)
Medlem Admin

Som en del af denne lovgivningspakke har Europa-Kommissionen foreslået en lovgivning til støtte for udbredelsen af bæredygtige flybrændstoffer Sustainable Aviation Fuels (SAF): ReFuelEU Aviation.

Hvis dette lovgivningsforslag vedtages, vil Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) få mandat til at udføre flere overvågnings- og rapporteringsopgaver for at sikre, at luftfartøjsoperatører og brændstofleverandører overholder refuelEU's luftfartsrapporteringsforpligtelser.

EASA's årsrapporter vil give et overblik over markedssituationen, herunder prisoplysninger, og tendenser inden for bæredygtig produktion af flybrændstof i EU og forbrug på EU-plan.

Luftfartøjsoperatører kan rapportere direkte til EASA om vanskeligheder med at få adgang til SAF i en given EU-lufthavn på grund af mangel på tilstrækkelig lufthavnsinfrastruktur, hvilket vil sætte EASA i stand til at vurdere situationen og informere Europa-Kommissionen om EU-lufthavne, der ikke opfylder deres forpligtelser.

Det overordnede mål med ReFuelEU Aviation-initiativet er at fastsætte harmoniserede regler på EU-plan, at opretholde lige konkurrencevilkår, at øge operatørernes udbredelse af SAF og øge distributionen i EU's lufthavne. Med visionen om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent inden 2050 og reducere emissionerne med 55 % i 2030 dækker den samlede pakke en række initiativer i forbindelse med den europæiske grønne pagts klimaindsats.

Man kan finde flere oplysninger om lovpakken "Fit for 55" på European Commission’s press release

Fit for 55 sigter mod at nå EU's mål om en reduktion af drivhusgasniveauet på 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet.  

Herunder er kort skitseret de vigtigste forslag, der er relevante for luftfartssektoren.  

Revision af EU's emissionshandelshandelspris for luftfart:

  • EU foreslog en udfasning af de gratis kvoter (FA) for luftfart med det formål at stoppe FA inden udgangen af 2026.
  • EF vil også anvende CORSIA på internationale flyvninger.  

Energibeskatningsdirektivet:

  • Brændstof i luftfartsindustrien vil ikke længere være fuldt fritaget for ETD for flyvninger inden for EU.
  • I løbet af en periode på ti år vil minimumsafgiftssatserne for disse brændstoffer gradvist stige imod 10 år efter indførelsen af ETD, og kerosene vil blive beskattet mindst 10,75 EUR/GJ i hele EU.
  • SAF vil på den anden side nyde godt af en minimumssats på nul.
  • Kræver enstemmighed fra alle EU's medlemsstater.  

ReFuel EU Luftfart:

  • Brændstofleverandørernes forpligtelse til at blande et stigende niveau af SAF og sikre, at alle luftfartsselskaber kan hæve SAF Andel af SAF-kravene.
  • Starter ved 2% fra 2025 og stiger hvert 5. år med forskellige procentsatser.
  • Desuden kræver EF en minimumsandel af syntetiske brændstoffer.

Herunder er alle de relevante EU-dokumenter:

Nu er det op til Rådet og Europa-Parlamentet at forhandle og nå til enighed om forslagene.

Evt. bemærkninger imødeses ikke senere end 7. august.

Citer
Topic starter Lagt op : 29. juli 2021 15:05