Forum

Høring vedr. etable...
 
Notifications
Clear all

Høring vedr. etablering af dronetest-korridor - frist for høringssvar 30 juli.

 
(@danflyconsult)
Medlem Admin

UAS Denmark Testcenter ansøgte i 2020 om etablering af en korridor mellem dronetestområder ved HCA Airport (HCAA), Odense og Forsvarets restriktionsområder ved Gniben. Formålet med denne korridor vil være at muliggøre test af droner fra UAS Denmark Testcenter ved HCAA over større rækkevidde og herunder også i visse tilfælde foretage operationer, som inkluderer Forsvarets områder.

UAS Denmark Testcenter har været i grundig dialog med de berørte parter. Denne dialog har medført, at udformning og vilkår for brug af korridoren er blevet tilpasset, så alle rejste bekymringer er blevet adresseret, hvilket alle nævnte parter har bekræftet overfor UAS Denmark Testcenter.

AIC B 17/21. Etablering af dronetest-korridor ses nedenfor.

Bemærkninger, som ønskes medtaget i ES høringssvar, skal være ES i hænde senest den 26. juli.

Citer
Topic starter Lagt op : 15. juli 2021 14:57