Invitation til videodialogmøde onsdag den 23. september kl. 1300: ES 311-20

7. september 2020

ES 311-20

ES inviterer hermed til videodialogmøde onsdag den 23. september 2020 kl. 1300.

VIDEODIALOGMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL 1300

Som meddelt den 25. august med mail ES 277-20 er det besluttet, at efterårets dialogmøde afholdes som videomøde i lighed med mødet den 24. april.

Tema for dialogmødet er coronakrisen, håndtering af problemerne og drøftelse af erfaringer indtil nu.

ES giver et kort oplæg til mødet, hvorefter deltagerne gives mulighed for at orientere om egen håndtering af situationen og erfaringer indtil nu, samt om emner / forhold, hvorom man måtte ønske en generel debat.

ES vil informere om den nye hjemmeside.

ES vil også informere om status for Luftfartskonferencen den 4. november på Christiansborg.

Den praktiske gennemførelse af videomødet foregår således:

Videomødet baseres på LifeSize systemet.

Man kan tilslutte sig mødet via PC (billede og lyd) eller telefon / mobil (lyd).

Der kan max. deltage 40 personer i mødet. Da vi nu er 37 medlemmer i ES, vil kun få medlemmer kunne få adgang til flere end én deltager.

Tilmelding til ES senest mandag den 21. september 2020 COB enten via mail eller på ES hjemmeside, Forum Generelt.

Herefter modtages mail med link til mødet samt anvisninger om, hvordan man kobler sig til mødet m.m..