Luftfartskonference den 4. november 2020 på Christiansborg.

16. september 2020

I samarbejde med tidligere transportminister Hans Christian Schmidt, MF inviterer Erhvervsflyvningens Sammenslutning – Danish Aviation Association (ES-DAA) igen i år til konference onsdag den 4. november 2020 på Christiansborg.

Transportminister Benny Engelbrecht åbner også i år luftfartskonferencen, og det politiske panel har meget fin repræsentation af folketingets transportørførere.

I år er konferencens temaer:

Dansk luftfarts fremtid, Opfølgning fra sidste luftfartskonference, Luftfarten og klima samt politisk debat om dansk luftfarts fremtid.

Sidste års optimisme står i år i skærende kontrast til Coronakrisens voldsomme påvirkning af dansk og international luftfart, hvilket kan ses af konferencens indhold og de forhold, som konferencen planlægges afholdt under.

Invitation er udsendt. Den indeholder praktiske bemærkninger om afholdelse og tilmelding.