Luftfartskonferencen den 7. april på Christiansborg.

15. april 2022

Flere end 110 deltagere fra branchen og folketingets partier deltog i luftfartskonferencen.

Branchen gav sin mening og forventning til dansks luftfarts fremtid i formiddagens paneldrøftelse.

Transportminister Trine Bramsen orienterede om regeringens luftfartspolitik og strategi og fremhævede tre fokusområder: Grøn luftfart, CPH og droner.

Eftermiddagen indledtes med opfølgning fra sidste luftfartskonference. Hvad opnåede vi og hvad mangler vi at opnå. Vi har opnået at sætte luftfarten på den politisk dagsorden, men mangler implementering af GPS løsninger til regionale lufthavne og søflyvepladser. Endvidere mangler en model for finansiering af erhvervspilotuddannelsen.

Næste tema var Luftfarten og Klima. Der var en orientering af det finske olieraffinerings- og marketingfirma Neste om produktion af bæredygtigt flybrændstof af Neste samt tilgængeligheden heraf. Simon Pauck Hansen, formand for Luftfartens Klimapartnerskab gav status for Luftfartens Klimapartnerskab. DAT og Enhedslisten udvekslede synspunkter om grøn flyvning og afgifter. Dette tema afsluttedes med Finlands minister for udvikling og handel Ville Skinnari, som orienterede om Finlands tilgang til bæredygtigt brændstof og opfordrede til en fælles nordisk tilgang til miljørigtig flyvning.

Konferencen blev afsluttet med politisk debat om dansk luftfarts fremtid.