Medlems nyheder 

Luftfartskonference den 4. november 2020 på Christiansborg.

I samarbejde med tidligere transportminister Hans Christian Schmidt, MF inviterer Erhvervsflyvningens Sammenslutning – Danish Aviation Association (ES-DAA) igen i år til konference onsdag den 4. november 2020 på Christiansborg. Transportminister Benny Engelbrecht...

læs mere

Politisk aftale – justering af luftfartspakke

Transportministeriet har i eftermiddag offentliggjort en justering af Luftfartspakken, som ligger på TRM hjemmeside. ES har været en aktiv medspiller i forbindelse med justeringen. Det er derfor glædeligt, at: Der bliver en bedre støtte til indenrigsflyvningens...

læs mere

Ordinær videobaseret generalforsamling 1. juli

ES formand Niels Sundberg bød velkommen og forklarede grunden til, at generalforsamlingen ikke blev afholdt i marts, men først nu som video møde. COVID-19 havde i den grad ændret Danmark og pålagt indgribende restriktioner, hvilket var årsagen til udsættelse af...

læs mere

Nyt medlem

ES byder Thisted Kommune og dermed Thisted Lufthavn velkommen som nyt medlem.

læs mere

Videodialogmøde

ES afholdt videodialogmøde med et stort antal af ES medlemmer. Formanden indledte med sin opfattelse af den helt uhørte krisesituation, som luftfartsbranchen står i. ES nye hjemmeside blev præsenteret. Under "bordet rundt" orienterede de forskellige medlemmer om deres...

læs mere

Folketingets erhvervspakke

ES er meget tilfreds med den store erhvervspakke, som Folketinget har givet dansk erhvervsliv. Det er ES håb, at alle ES medlemmer, som har behov herfor, får del i støtten, så vi kan overleve Coronakrisen på bedste måde. Det er sagt af mange eksperter og erhvervsfolk,...

læs mere

Nødvendig støtte til dansk luftfart

Der er behov for umiddelbar støtte til ES operative medlemmer og erhvervsflyveskoler, og på sigt må det forventes, at også de tekniske medlemmer for behov for støtte. SAS har gennem de seneste snart to år udøvet en mærkbar konkurrence på de regionale ruter i...

læs mere

Nyt medlem

ES byder Global Reach Aviation A/S velkommen som nyt medlem.

læs mere