Nyheder fra ES-DAA

ES WEB NYT 151-22: Høring R-OMR og EASA CRT.

ES har udgivet ES WEB NYT 151-22: Høring R-OMR og EASA CRT. Det omfatter Anmodning om kommentarer vedr. Finderup Uge 24, Anmodning om kommentarer vedr. restriktionsområde ved Slagelse, Dialoggruppemøde Cyber - Transportsektoren 5. maj og EASA CRT: Publication of NPA...

læs mere

Luftfartskonferencen den 7. april på Christiansborg.

Flere end 110 deltagere fra branchen og folketingets partier deltog i luftfartskonferencen. Branchen gav sin mening og forventning til dansks luftfarts fremtid i formiddagens paneldrøftelse. Transportminister Trine Bramsen orienterede om regeringens luftfartspolitik...

læs mere

ES ordinære generalforsamling den 25. marts 2022.

28 personer deltog som repræsentanter for 22 medlemmer af ES i den ordinære generalforsamling, som blev holdt på Hotel Koldingfjord. Der blev vedtaget ny kontingentstruktur og flere vedtægtsændringer. Som nyt medlem af ES bestyrelse blev Hans Okholm Vejrup, H.C.A....

læs mere

Luftfartskonferencen den 7. april på Christiansborg.

Programmet er ved at blive justeret med indlæg af det finske olieraffinerings- og marketingfirma Neste om produktion af bæredygtigt flybrændstof af Neste og af Finlands minister for udvikling og handel Ville Skinnari, som taler om Finlands tilgang til bæredygtig...

læs mere

ES ordinære generalforsamling den 25. marts 2022.

ES ordinære generalforsamling 2022 afholdes den 25. marts kl. 1300 på Hotel Koldingfjord. Efter generalforsamlingen er der dialogmøde, hvor medlemmerne uformelt og uden referat drøfter egen og den generelle situation i luftfarten. Den traditionelle efterfølgende...

læs mere

Medlemsfordele

  • Varetager små og mellemstore luftfartsvirksomheders interesser
  • Repræsentere medlemmer overfor myndighederne gennem skrivelser og møder
  • Samlet organ der forstærker medlemmernes handlekraft overfor myndighederne
  • Hjælper med overblik og opdatere medlemmer om ny lovgivning

Bliv medlem af ES-DAA i dag!