Om ES-DAA

Den 16. juni 2011 blev det besluttet at fusionere Danish Air Taxi Association (DAA), foreningen Af Danske Flyrelaterede virksomheder (ADF) og Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES). Den nye forening bærer navnet Erhvervsflyvningens Sammenslutning - Danish Aviation Association, forkortet ES-DAA.

VISION
ES vision er at være brancheforeningen, som repræsenterer hele den erhvervsmæssige luftfart, dvs. den tekniske, operative og konsulentmæssige side af luftfarten samt mindre lufthavne, med særligt fokus på de små og mellemstore luftfartserhvervsvirksomheder.

ES ønsker en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os på en bæredygtig måde.

ES vil arbejde aktivt med at reducere luftfartserhvervets klimamæssige belastning og ser følgende af FNs 17 klimatilpasningsmål som mulige områder, hvor ES indsats kan bidrage hertil:

Nummer 7: Bæredygtig energi
Nummer 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Nummer 9: Industriel innovation og infrastruktur
Nummer 13: Klimaindsats

FORMÅL JF. ES VEDTÆGTER
ERHVERVSFLYVNINGENS SAMMENSLUTNING / Danish Aviation Association (ES / DAA) har til formål at fremme erhvervsflyvningen og varetage medlemmernes interesser over for nationale og internationale myndigheder og organisationer m.fl. samt at formidle kontakt mellem disse og ES medlemmer.

STRATEGI
ES virke og opgaver er at varetager medlemmernes interesser og arbejde for, at regeringens luftfartsstrategi suppleres med hensyn til det nationale / regionale niveau samt være repræsenteret i nuværende og nye råd, nævn og udvalg, og her varetage medlemmernes interesser. Herudover vil ES deltage i EASA seminarer og workshops for herved at få et førstehånds indtryk af kommende lovgivning med henblik på tidlig information til medlemmerne og saglig påvirkning af EASA.

ES vil fremme dialogen med medlemmerne og medlemmerne imellem gennem dialogmøder. ES gennemfører derfor årligt om efteråret dialogforum i Jylland og dialogmøde i forbindelse med den årlige generalforsamling i marts måned i København.

ES NØGLEEMNER

 • Statsgaranteret lån til uddannelse af erhvervspilotelever.
 • Danske lufthavnes overlevelse, herunder GNSS-procedurer til VMC-pladser uden ATS.
 • Indenrigsluftfarten som kollektiv transportform.
 • Fair konkurrence indenfor dansk luftfart.

ES PRIORITEREDE OPGAVER 

  • Arbejde for ES medlemmer nationalt og i ECOGAS / GA.COM / CAS.COM / EASA.
  • Støtte medlemmerne i sager med TS og EASA.
  • Højt informationsniveau til medlemmerne.
  • Forbedre vilkårene for uddannelse af pilotelever og støtte uddannelsen af flymekanikere.
  • Dialogforum forår ved generalforsamlingen og efteråret fast den sidste onsdag i september.
  • ES påvirkning af regeringens udspil til en luftfartsstrategi.
  • Påvirke politikere og regering til fordel for ES medlemmer.
  • Udbrede offentligt kendskab (forsvaret, stat og kommuner) til ES medlemmer og tilsikre bedre og mere fair konkurrenceforhold.
  • Fastholde det gode forhold til ERA.
  • CO2 udledning, klima og miljø – FN klimamål Nummer 7: Bæredygtig energi. Nummer 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Nummer 9: Industriel innovation og infrastruktur. Nummer 13: Klimaindsats.
  • Forordning 261.
  • Mulige afgifter og skatter på flyvning, herunder CO2 afgift på indenrigsflyvning.
  • Social dumping / fair konkurrence.
  • Delefly og sort taxaflyvning.
  • Finansiering af pilotelevuddannelsen.

ES BESTYRELSE

Niels Sundberg, Formand. [email protected]

Dan Banja, Generalsekretær. [email protected]

Kenneth Arly Larsen, Kasserer. [email protected]

Michael Truelsen. [email protected]

Jimmy Arly Larsen. [email protected]

Claus Thomsen. [email protected]

Hans Okholm Vejrup. [email protected]

 

Medlemsfordele

 • Varetager små og mellemstore luftfartsvirksomheders interesser
 • Repræsentere medlemmer overfor myndighederne gennem skrivelser og møder
 • Samlet organ der forstærker medlemmernes handlekraft overfor myndighederne
 • Hjælper med overblik og opdatere medlemmer om ny lovgivning

Bliv medlem af ES-DAA i dag!