Transportministerens svar på §20-spørgsmål om støtteordning til kritisk personale i luftfarten.

5. februar 2021

Transportministeren svarer bl.a.:

Støtteordningen til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber (AOC-støtteordningen) blev etableret i forbindelse med aftale om justering af luftfartspakke af 8. oktober 2020. AOC-støtteordningen gjaldt for perioden 1. oktober til 31. december 2020. Der er med luftfartspakken kun afsat midler til udmøntning i 2020. Vi har i efteråret 2020 og i begyndelsen af 2021 igen oplevet en opblusning i COVID-19-smitten samt nye og mere smitsomme virusvarianter. Derfor har regeringen været nødt til at indføre en række skærpede restriktioner som desværre sætter yderligere begrænsninger på aktiviteten i luftfarten. I denne periode skal vi sikre, at dansk luftfart kommer bedst muligt igennem krisen. Det er således også derfor, at regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter har spændt det brede sikkerhedsnet ud under dansk erhvervsliv, danske arbejdspladser og lønmodtagere. Luftfartssektoren kan på lige fod med det øvrige erhvervsliv gøre brug af disse hjælpepakker, herunder blandt andet lønkompensationsordningen, kompensationsordning for faste omkostninger og låne- og garantiordninger.

Vi ser løbende på om der er behov for yderligere tiltag eller at udvide de eksisterende for at afbøde konsekvenserne af corona-krisen for erhvervslivet.